Kontakt

Kontakta oss gärna !


Vårt telnr är: 0730-55 77 67


Mailadress: demensforeningen.kalmar@telia.com

Vill du skänka en gåva eller betala in din medlemsavgift? Vårt plusgironr är: 444 83 11-3.

Ange avsändare och vad betalningen avser.

Tack!

Vill du bli medlem?

Vill du skänka en gåva till vår verksamhet?

Vill du skänka en gåva  till minne av någon?

Vill du få råd och stöd?

eller har du några andra funderingar och vill kontakta oss?

Maila eller ring oss!


tel: 0730-55 77 67 (om vi inte kan svara så prata in ett meddelande så blir du uppringd)

mail: demensforeningen.kalmar@telia.com


Eva Gustafson, Ordf.

Pensionär med en bakgrund som universitetsadjunkt. Engagerad i anhörigfrågor. Har varit med i föreningen i tio år.

Tel: 070-341 71 72

Mail:evajam.gustafson@gmail.com

Anita Winblad, Kassör

Blev intresserad av frågor kring demenssjukdomar då mamma drabbades av vaskulär demens för ca fem år sedan.

Har eget företag som bokföringskonsult.

Tel: 073-369 19 11

Mail: anitawinblad@hotmail.com

(Vakant)

Yvonne Sölvinger

Leg. specialistsjuksköterska med lång erfarenhet av  demensvård. Är också telefonrådgivare på Demensförbundet.


Tel: 070-881 46 06

Mail: Yvonne.solvinger@kalmar.se

Gunilla Engström, Vice Ordf.

Nybliven pensionär som arbetat som undersköterska inom demensvården. Har varit cirkelledare i demens, arbetslagsutveckling och vård i livets slutskede. Har varit med i föreningen sedan starten.

Tel: 0480-202 44

Mail: janne.engstrom@telia.com

Rolf Halle, Sekreterare

Anhörig. Pensionär, har tidigare varit verksam i den grafiska branschen.

Tel: 070-888 66 62

Mail: rolf.halle@telia.com

Lene Polteg

Delvis pensionär, arbetar med demensutredningar. Distrikts- och demenssköterska, mångårig erfarenhet av att arbeta med dementa. Gift, fyra vuxna söner och fem barnbarn.

Tel: 0480-154 11

Mail: Lene.polteg@gmail.com

Kickan Alriksson (adjungerad)

Det är Kickan du får prata med när du ringer till föreningen. Har varit med i föreningen i 16 år.

Har arbetat på dagverksamhet för demenssjuka.


Tel föreningen: 0730-55 77 67