Länkar

Här finns länk till Demensförbundets hemsida, där du bland annat kan läsa om hur det är att leva med demens och att vara anhörig till en person med demens.

Här finns länk till Kalmar kommuns Vård och omsorgssida

Här finns länk till Kalmar Läns Landsting Demensprogram


Seniorval är en sida  där man kan gå in och bl.a. informera sig om Sveriges alla äldreboenden.

Här nedan finns en länk om hur man numera kan utföra bankärenden till sina anhöriga.