Länkar

Här finns länk till Demensförbundets hemsida, där du bland annat kan läsa om hur det är att leva med demens och att vara anhörig till en person med demens.

Här finns länk till Kalmar kommuns Vård och omsorgssida

Här finns länk till Kalmar Läns Landsting Demensprogram


Seniorval är en sida  där man kan gå in och bl.a. informera sig om Sveriges alla äldreboenden.

Medlemsmöte med Pär Rahmström
Tid: Onsdag den 12/2 2020 kl 16-18
Lokal: Vänskapens väg.


Styrelsen har bjudit in Demensförbundets ordförande, tillika jurist, Pär Rahmström som berättar och svarar på juridiska/ekonomiska frågeställningar. Han kommer bla att fokusera på Framtida fullmakt, fullmakt, centralfullmakt, anhörigbehörighet, förvaltarskap, godman-skap.Demensföreningen i Kalmar inbjuder alla medlemmar till
Årsmöte
Tid: Onsdag 4 mars kl 17:30
Lokal: Tichuset

Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe/te och kaka. Välkommen!Trevligt att se fram emot

Utflykten i maj med solbussen sker Måndag den 18 maj men vi återkommer längre fram med inbjudan.Här nedan finns en länk om hur man numera kan utföra bankärenden till sina anhöriga.