Välkommen och nyheter


                          Välkommen till                                   Demensförening  i Kalmar!

                      Medlemsavgift 200 kr per år.

Som medlem får du råd, stöd och hjälp.

Tidningen Demensforum 4 nr/år.

Anhörigboken med information och praktiska råd.

Medlemsträffar. Biobesök. Föreläsningar. Telefonrådgivning.

      Betala på bankgiro 5676-9870

        eller Swisha 123 076 27 99 

         Glöm inte att ange ditt namn.

                         Telefonrådgivning: 0485-37575 årets alla dagar                                                                                

                                                                                                                                                   Vårt mål är:


att arbeta för att höja livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga


att följa och bevaka beslut, frågor och projekt som är angelägna inom demensområdet


att varje år anordna mycket uppskattade föreläsningar riktade till vård/omsorgspersonal samt medlemmar och en intresserad allmänhet


att ordna underhållningsaktiviteter vid kommunens demensboenden samt anordna utflykter för personer med demens och deras anhöriga 


att verka för utökade kontakter och samarbete med kommun och region, genom att informera om föreningen och aktuella demensfrågor


Vill du skänka en gåva till vår verksamhet eller till minne av någon?

Bankgiro: 5676-9870 eller swisha 123 076 27 99

Behöver du råd och stöd, eller har några frågor? Är det något speciellt du är intresserad av och vill veta mera om skriv ett mail till Demensföreningenkalmar@telia.com. 

Önskar du själv engagera dig i styrelsearbete är du varmt välkommen


Nu alla är det dags att betala in medlemsavgiften för 2022!

Den är på 200 kr (Bg:5676-9870 el swish 1230762799) och vi har mycket på gång.


Fritidsbank för personer med kognitiv svikt.

Demensföreningen i Kalmar har initierat en fritidsbank där personer med kognitiv svikt kan låna kortspel, minnesspel, pussel och brädspel. Allt är gratis och ett smart återbruk.

Låna i två veckor, prova olika aktiviteter utan att det kostar. Kontakt Mats Gunnarsson mob tel 072 202 2534 eller maila: fritidsbanken.kalmar@kalmar.se. Adress: Verkstadsgatan 3 i Kalmar.
Notera följande datum:

3 oktober bjuder Demensföreningen i till höstföreläsning

Ni kommer att få lyssna till Jannika Häggström som ger råd om bemötande i bersvärliga situationer. Hon är kulturarbetare, vissångerska, scenartist och vad man hos indianerna kallar wounded healer: en person som genom egen smärtsam erfarenhet av det svåra i livet fått förmågan att ge andra människor hopp, upprättelse och läkning. Det är därför hon står på scen.

Vi har även bjudit in kommunens Anhörigstöd så att de kan informera om vad de kan erbjuda demenssjuka och deras anhöriga.

Nyheter

Blodprov kan avslöja tidig Alzheimer   (källa: Demensforum nr 2, 20219

Flera studier under det senaste året har visat att biomarkörer i blodprov kan avslöja tidig Alzheimer säger Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet.Vad som händer i hjärnan när man drabbas av alzheimer är att det bildas klumpar i hjärnan av proteinet beta-amyloid. De här växande klumparna gör att halterna av proteinet minskar i ryggvätskan, men också i mycket små mängder. Parallellt ökar halten av en fosforylerad form av proteinet tau, som utsöndras av nervceller som är påverkade av amyloidklumparna. Det är dessa proteiner som man nu kan mäta i blodprover säger Henrik Zetterberg. Redan i höst räknar Henrik med att sjukvården ska kunna genomföra dessa blodtester på patienter och tror att det kan innebära ett genombrott i utvecklingen av läkemedel mot alzheimer. Det pågår studier där man testar läkemedel med antikroppar för att också bromsa förloppet vilket innebär att man får en vaccinering med en dos i månaden för att bromsa sjukdomens utveckling. 


Coronakommissionens Rapport

 Anser att ambitionsnivån behöver höjas och att status och attraktionskraft i omsorgsyrkena måste höjas. De listade följande förslag i punktform:

* Riksdag och regering måste se över tillräcklig bemanning i särskilda boenden och i hemtjänst

*Arbetsgivarna måste öka anställningstryggheten och personalkontinuiteten, minska antalet timanställda och färbättra förutsättningarna för ledarskap.

*Medicinska kompetensen inom äldreomsorgen måste stärkas.

*Sjuksköterska bör som huvudregel finnas tillgänglig på varje särskilt boende dygnet runt, under veckans alla dagar.

*Kommunerna bör få befogenhet att anställa läkare. 

 

På gång!

Internationell forskning - vad är nytt?

Läs här nyaste nytt inom demensforskningen

Behöver du ett nationellt id kort - så här gör du

Kontakta passpolisen för att få ett giltigt idkort. Man måste infinna sig personligen. Har man svårt att röra sig är det inga problem (de fixar det). Ha med en giltig id handling (ex personbevis kan erhållas hos skattemyndigheten). Det är inga problem om man inte kan skriva sin namnteckning. Idhandlingen är klar inom 4-6 veckodagar. Det kostar 400 kronor (är 2021).Äldrelinjen

Är du äldre och känner dig ensam eller behöver stöd kan du ringa till volontärerna på Äldrelinjen. 

Tel: 020-22 22 33 de har öppet mellan 10-15


Behöver Du färdtjänst?

Då kontaktar du din husläkare som gör en bedömning och skriver ett intyg som skickas till Region Kalmar Län/KLT.