Start


Välkommen till Kalmar Demensförening !

Vi arbetar för att höja livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga


Vi följer och bevakar beslut, frågor och projekt som är angelägna inom demensområdet


Vi erbjuder telefonrådgivning för dig som har frågor inom demensområdet på

tel 0730-55 77 67


Vi anordnar varje år mycket uppskattade föreläsningar riktaden till både vård/omsorgspersonal samt medlemmar och en intresserad allmänhet


Vi ordnar underhållningsaktiviteter vid kommunens demensboenden samt anordnar utflykter för personer med demens och deras anhöriga 


Vi delar ut gåvopaket på demensboenden, innehållande bland annat filmer och böcker om Kalmar förr i tiden, men även spel, digitalkameror, med mera som uppskattas bland de boende


Vi verkar för utökade kontakter och samarbete med kommun och region genom att bla informera om föreningen och om demensfrågor
 


Nyheter

Covid-19 har tyvärr gjort att styrelsen inte kunnat sammanträda i vanlig ordning. Vi fick tyvärr ställa in Solbussutflykten och Höstföreläsningen.


Den 29 September hade vi äntligen vårt första styrelsemöte då vi bla preliminärbokade årsmöte för 2021 till den 24 mars. Även Solbussutflykten kommer att preliminärbokas under Maj månad. Medlemsinbjudan kommer så snart vi vet läget vad gäller rekommendationer kring Covid-19.


Styrelsen har inplanerat möten den 28/10, 2/12, 13/1.

Vi tar tacksamt emot dina tankar, erfarenheter, synpunkter och åsikter om vad du tycker styrelsen behöver arbeta vidare med. Önskar du själv engagera dig i styrelsearbete är du varmt välkommen


Du kan antingen ringa oss på telefon 073 055 77 67 eller emaila oss på  adressen demensforeningen.kalmar@telia.comTidigare aktiviteter/händelser

Medlemsmöte med Pär Rahmström
Tid: Onsdag den 12/2 2020 kl 16-18
Lokal: Vänskapens väg.


Styrelsen har bjudit in Demensförbundets ordförande, tillika jurist, Pär Rahmström som berättar och svarar på juridiska/ekonomiska frågeställningar. Han kommer bla att fokusera på Framtida fullmakt, fullmakt, centralfullmakt, anhörigbehörighet, förvaltarskap, godman-skap.Demensföreningen i Kalmar inbjuder alla medlemmar till
Årsmöte
Tid: Onsdag 4 mars kl 17:30
Lokal: Tichuset

Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe/te och kaka. Välkommen!Trevligt att se fram emot

Utflykten i maj med solbussen sker Måndag den 18 maj men vi återkommer längre fram med inbjudan.
Höstföreläsningen


Vi hade två mycket lyckad,e välbesökta och uppskattade föreläsningar.

Birgitta Ingridsdotter föreläste vid båda föreläsningarna om jagstödjande förhållningssätt.  Inledningsvis lyfte hon fram människans jagfunktioner som hon sen följde upp med flera konkreta exempel på hur ett sådant förhållningssätt kan användas i vård-och omsorgssituationer av både personal och anhöriga. Det var flera åhörare som ställde intressanta frågor som Birgitta utvecklade svar på.

Birgitta Ingridsdotter

Höstföreläsning 16 oktober 2018

Tisdagen den 16 oktober är det dags för årets Höstföreläsning. I år välkomnar vi Birgitta Ingridsdotter, som har ca 30 års erfarenhet av arbete med bland annat frågor kring psykologiskt åldrande. Läs mer här nedan!

Vårutflykt och annat på gång!

Vårt medlemsbrev för våren 2018 har i dagarna skickats ut. Läs det gärna här:

Kära medlemmar i demensföreningen i Kalmar

Vid årsmötet fick jag och styrelsen åter förtroendet att leda föreningen och dess arbete under 2018, för vilket vi vill tacka.

Vi planerar att även i år arrangera den, från förra året, omtyckta vårutflykten till Öland då vi även bjuder på fika och lunch. Den 17 maj 2018 avgår Solbussen, med plats för 35-40 pers, kl 10:00 från Tichuset. Vi beräknas vara tillbaka ca kl 15:00. Ring Kickan på telnr 073 0557767 och anmäl intresse. Ange namn, telefonnummer och särskild kost samt om du föredrar fisk eller kötträtt.

Styrelsen planerar under verksamhetsåret för underhållningsaktiviteter på några demensboenden samt arrangemang av den årliga höstföreläsningen på Jenny Nyströmskolan den 16 oktober. Telefonrådgivningen fortsätter som vanligt men av kostnadsskäl kommer vi att under året successivt avsluta vårt fasta telefonabonnemang för att i framtiden endast använda mobilabonnemanget. Dvs det nummer  om anges ovan.

Av portokostnadsskäl kommer vi i fortsättningen att skicka medlemspost via email till de medlemmar som angivit en emailadress. Vi är tacksamma om de medlemmar som har emailadress men inte angivet det informerar oss om det.

Gå in på vår hemsida www.demensforeningenkalmar.se om du har tillgång till dator, ipad eller smarttelefon. Vi lägger in aktuell info och tar gärna emot tips om vad du tycker saknas eller som borde finnas där.

Medlemsavgiften är fortfarande endast 150:- och inbetalningsuppgifter finns med detta medlemsbrev.


Önskar alla en fortsatt skön vår

Eva Gustafson och styrelsen


Boktips


Boken ”När kriget är allt du minns” handlar om äldre flyktingpatienter som riskerar att utveckla posttraumatisk stress sent i livet och att sjukdomen då misstas för demenssjukdom och vad en demenssjukdom innebär för en traumatiserad person.


De som kom från Uruguay och Chile under sjuttiotalet, Irakkriget på åttiotalet och Bosnien på nittiotalet börjar nu bli äldre. Boken handlar om hur de kan få hjälp. Ett traumaminne är inte vilket minne som helst utan handlar om fruktansvärda minnen från krig och tortyr. Boken visar att man kan bota PTSD även så sent som vid begynnande demens. PTSD är en riskfaktor med ökad risk för demens.


Många i vården tänker inte på PTSD och därför kan symtomen misstas för demens. Det brådskar att ge PTSD behandling till dessa äldre. De utsätt för risk att få fel diagnos och deras risk för demensutveckling är dubbelt så hög. Om dessa äldre inte får hjälp lämnar vi dem till en tillvaro där de till slut bara har sina traumaminnen.


Boken är skriven av traumapsykologen Frida Johansson och ges ut av Gothia Fortbildning

Årsmötet

Onsdagen den 14 februari hade vi årsmöte.


I år hade vi inte bara möte och god smörgåstårta, utan även underhållning!

Vi gästades av skådespelaren Lars Sonnesjö och hans välkända och populära docka Signe. Lars hade specialskrivit Signes monolog med utgångspunkt i åldrande och demens.

Det blev en mycket trevlig kväll för oss medlemmar.


Den sittande styrelsen valdes om för ännu en period.

Lars Sonnesjö och Signe

2018.02.25

Dags för Årsmöte i Demensföreningen!


På nedre plan i TIC-huset håller vi årsmöte

Onsdagen den 14 februari 2018, kl 18.00


I år har vi glädjen att även erbjuda underhållning, vi får nämligen besök av inga mindre än Lars Sonnesjö och dockan Signe!


Vi bjuder också på fika i form av smörgåstårta, kaffe och kaka.


Varmt välkomna !


/Styrelsen


Kallelsen hittar du här:

Välbesökt och uppskattad Höstföreläsning!


I år hade vi glädjen att välkomna en mycket uppskattad och eftertraktat föreläsare - nämligen Bo Hejlskov-Elvén.

Bo är leg. psykolog, författare och föreläsare, framförallt känd för sitt arbete med hur man kan hantera problemskapande beteende med hjälp av ett lågaffektivt förhållningssätt.


Totalt kom ca 200 personer till den mycket uppskattade föreläsningen.


Kalmar Demensförening tackar Bo och åhörarna för denna lyckade dag!

2017-11-08

Presentation avhandling Stefan Andersson


Den 28 oktober presenterade Stefan Andersson forskningsresultat från ett avhandlingsarbete om stöd till yrkesarbetande anhöriga med hjälp av Informations och Kommunikation Teknologi (IKT). Stefan är specialistsjuksköterska inom vård av äldre och forskare vid Linnéuniversitetet och Nationellt kunskapscentrum anhöriga,


Stefan redovisade att en tredjedel av yrkesverksamma vuxna (45-64 år) ger hjälp, stöd och vård till en närstående, de allra flesta till någon äldre. För flera anhöriga är kombinationen utmanande och kan innebära inverkan på hälsa och välbefinnande, arbetsliv och ekonomi.


Trots att flertalet anhöriga upplever positiva aspekter känner flertalet skuld och känner sig oroliga inför framtiden. Vi vet idag att många anhöriga är i behov av information och kunskap. För somliga finns behov av att bryta social isolering, motverka stress och utbrändhet. Yrkesverksamma anhöriga kan dessvärre ha svårt att ta del av vanliga anhörigstöd på grund av arbete och åtagandet att ge vård, hjälp och stöd. Flertalet väljer därför bort eget stöd.


Som ett potentiellt stöd för yrkesverksamma anhöriga presenterades Informations och Kommunikation Teknologi (IKT). IKT-stöd anses idag allmänt vara ett betydelsefullt redskap för en effektivare vård och omsorg. Viktiga frågor att belysa är om och hur IKT kan utgöra redskap att stödja anhöriga över tid och bidra till partnerskap mellan anhöriga, vårdtagare och personal under olika faser av anhörigas vårdande. Under presentationen redovisades att stöd via IKT kan underlätta för anhöriga att hantera svårigheter i att ge vård, hjälp och stöd och de svårigheter som kan uppstå i att balansera detta med arbetsliv.


Ca 30 personer lyssnade på Stefans presentation på TIC-huset, däribland representanter från Kalmar Demensförening, som dock inte var med och anordnade.Länk till avhandlingen, klicka här:Vårutflykten 2017


Vårutflykten 2017 gick till Öland, närmare bestämt till Gårdby, Ismanstorps borg och Stora Rör. Vi hade tur med vädret och fick en trevlig dag!

På bilderna ser vi en svängom på Gårdby Café & Lanthandel ackompanjerad av Majgull Enarsson på dragspel, krögaren Anders Lindgren på Stora Rörs hamncafé, en bild från Ismanstorps borg och slutligen en bild på Solbussen, som var vårt färdmedel under dagen.

2017.05.05

Sånger och tårta på Berga backe!


Nu har föreningen varit och träffat de härliga människorna på Berga backe! Vi sjöng och spelade och hade jättekul. Vi passade också på att ta oss lite go-fika med tårta och kaffe.

För underhållningen stod härliga Majgull Enarsson, som dessutom hade en hatt för varje sång. Sångerna denna gång var på temat VÅR!

/Gunilla, Kickan och Eva


2017.04.25


Majgull Enarsson

Årsmötet

Tisdagen 31 januari hade vi årsmöte på TIC-huset. Ca 25 medlemmar deltog och hade en trevlig kväll. Förutom årsmötet, som leddes av föreningens tidigare ordförande Eleonor Wilhelmsson, avnjöts smörgåstårta och kaffe med kaka.

Vi avtackade de ledamöter som avgick ur styrelsen (se bild här intill).

Efter årsmötet hade den nyvalda styrelsen konstituerande möte. Den nya styrelsen består av:

Eva Gustafson, ordförande

Gunilla Engström, vice ordförande

Anita Winblad, kassör

Rolf Halle

Yvonne Sölvinger

Lene Polteg

Liselotte Ross

(i skrivande stund har inte sekreterare utsetts)


2017.02.01


Avgående styrelseledamöterna, fr v Ewerth Johannesson, Monica Mårdh, Kristina Schildmeijer, Rose-Marie Johannesson. Också med på bilden: Eleonor Wilhelmsson och Eva Gustafson.