Föreläsningar

Tisdagen den 2 april 2024 - Frågepanel i Lorensbergskyrkan i Kalmar

Intresserade fick möjlighet att ställa frågor till vårdpersonal och tjänstemän inom demensvård. Här

kommer en efterfrågad kontaktlista till några av dem som deltog:


Kontaktuppgifter till personer inom demensvården i Kalmar


Handläggare Kaggen, Smedby, Trekanten, Gullregnet, Bryggaren och Rinkabyholm:

Emma Olsson,telefon 070-352 46 15


Handläggare Lindsdal, Täljsteeen, Skogsrået, Norrliden, Funkabo, Rockneby, Läckeby och Djurängen: Sabine Dervå telefon 070-352 46 19


Handläggare Kajalen, Getingen, Bärnstenen och Kungsgården: Hektor Dammberg telefon 070-3524622


“Ofrivillig ensamhet” telefon 010-352 45 45


Distriktssjuksköterska/demenssjuksköterska Charlotte Jonsson Berga HC

telefon 010-358 16 30


Anhörigkonsulent  i Kalmar Kommun 010-3522129

Anhörigsamordnare i Nybro Kommun Lenitha Petersson telefon 0481-456 69


-------------------------------------------------------------------------

Torsdagen den 12 oktober 2023 hade vi vår årliga höstföreläsning.


Som vanligt var den mycket välbesökt och uppskattad!

Leg. läkare och Med Dr Erik Stomrud föreläste om sin forskning

"Att ställa diagnos med hjälp av blodmarkörer"

Leg. demenssjuksköterska Fredrik Lilja föreläste om att arbeta i ett  multiprofessionellt demensteam.

Härligt med en aktiv publik som bidrog med frågor och

diskussion. Det var 171 intresserade åhörare bland dem var 36 män.


Stort tack till våra sponsorer Studieförbundet Vuxenskolan, Socialstyrelsen, Lions klubb

Kalmar Skälby, Konung Gustaf V och drottning Victorias stiftelse, Kalmarstiftelsen,

Kalmar Kommun och Frimurarlogen i Kalmar.