Föreläsningar

Föreläsning 2019

Vi hade två mycket lyckade välbesökta och uppskattade föreläsningar.

Birgitta Ingridsdotter föreläste vid båda föreläsningarna om jagstödjande förhållningssätt.  Inledningsvis lyfte hon fram människans jagfunktioner som hon sen följde upp med flera konkreta exempel på hur ett sådant förhållningssätt kan användas i vård-och omsorgssituationer av både personal och anhöriga. Det var flera åhörare som ställde intressanta frågor som Birgitta utvecklade svar på.Föreläsning 2020

med Pär Rahmström

Den 12 februari 2020, bjöd Styrelsen in Demensförbundets ordförande, tillika jurist Pär Rahmström som talade om juridiska och ekonomiska frågeställningar. Han fokuserade på framtidsfullmakt, centralfullmakt, fullmakt, anhörigbehörighet och skillnaden på att ha en god man eller förvaltare. Du kan läsa mer om detta på nästa sida "mer information".


Geriatirik professor Yngve Gustafsson berättar om äldre och läkemedel 

Demensföreningens sponsorer 2021  är

Lions Club Kalmar Skälby

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Föreningen Stiftelsen Hemmet, Ålem

Caritas Kalmar

Demensförbundet i Stockholm

Kalmar kommun