Föreläsningar

Torsdagen den 12 oktober 2023 hade vi vår årliga höstföreläsning.


Som vanligt var den mycket välbesökt och uppskattad!

Leg. läkare och Med Dr Erik Stomrud föreläste om sin forskning

"Att ställa diagnos med hjälp av blodmarkörer"

Leg. demenssjuksköterska Fredrik Lilja föreläste om att arbeta i ett  multiprofessionellt demensteam.

Härligt med en aktiv publik som bidrog med frågor och

diskussion. Det var 171 intresserade åhörare bland dem var 36 män.


Stort tack till våra sponsorer Studieförbundet Vuxenskolan, Socialstyrelsen, Lions klubb

Kalmar Skälby, Konung Gustaf V och drottning Victorias stiftelse, Kalmarstiftelsen,

Kalmar Kommun och Frimurarlogen i Kalmar.