Ordförande och boktips

Ordförande har ordet:


Kära medlemmar i demensföreningen i Kalmar!Vid årsmötet fick jag och styrelsen åter förtroendet

att leda föreningen och dess arbete under 2020,

för vilket jag vill tacka.Vi planerar att även i år arrangera den, från förra

året, omtyckta vårutflykten till Öland då vi även bjuder på fika och lunch. Den 17 maj 2018 avgår Solbussen, med plats för 35-40 pers, kl 10:00 från Tichuset.

Vi beräknas vara tillbaka ca kl 15:00. Ring på telnr 073 0557767 och anmäl intresse. Ange namn, telefonnummer och särskild kost samt om du föredrar fisk eller kötträtt.

Styrelsen planerar under verksamhetsåret för underhållningsaktiviteter på några demensboenden samt arrangemang av den årliga höstföreläsningen på Jenny Nyströmskolan den 16 oktober.


Telefonrådgivningen fortsätter som vanligt men av kostnadsskäl kommer vi att under året successivt avsluta vårt fasta telefonabonnemang för att i framtiden endast använda mobilabonnemanget. Dvs det nummer  om anges ovan.

Av portokostnadsskäl kommer vi i fortsättningen att skicka medlemspost via email till de medlemmar som angivit en emailadress. Vi är tacksamma om de medlemmar som har emailadress men inte angivet det informerar oss om det.

Gå in på vår hemsida www.demensforeningenkalmar.se om du har tillgång till dator, ipad eller smarttelefon. Vi lägger in aktuell info och tar gärna emot tips om vad du tycker saknas eller som borde finnas där.


Medlemsavgiften är fortfarande endast 150:- och inbetalningsuppgifter finns med detta medlemsbrev.


Önskar alla ett fortsatt gott år

Eva Gustafson och styrelsen


                                                              Boktipset!
År 2020


"Innan man vet"

Det här är en gripande självbiografisk berättelse skriven av Elisabeth O Klint. Boken handlar om hennes man Mats som drabbades av ALS och fronttallobsdemens. En skildring av en anhörigs dilemma i kärlek och sorg. Vi får följa författaren genom dagboksanteckningar som gestaltar livet när hennes man blev sjuk i två livshotande sjukdomar utan botemedel. 

Boken kan beställas frå Demensförbundets butik www.demensforbundet.se/butik. Den kostar 150 kr.När kriget är allt du minns”

Handlar om äldre flyktingpatienter som riskerar att utveckla posttraumatisk stress sent i livet och att sjukdomen då misstas för demenssjukdom och vad en demenssjukdom innebär för en traumatiserad person.

De som kom från Uruguay och Chile under sjuttiotalet, Irakkriget på åttiotalet och Bosnien på nittiotalet börjar nu bli äldre. Boken handlar om hur de kan få hjälp. Ett traumaminne är inte vilket minne som helst utan handlar om fruktansvärda minnen från krig och tortyr. Boken visar att man kan bota PTSD även så sent som vid begynnande demens. PTSD är en riskfaktor med ökad risk för demens.

Många i vården tänker inte på PTSD och därför kan symtomen misstas för demens. Det brådskar att ge PTSD behandling till dessa äldre. De utsätt för risk att få fel diagnos och deras risk för demensutveckling är dubbelt så hög. Om dessa äldre inte får hjälp lämnar vi dem till en tillvaro där de till slut bara har sina traumaminnen.

Boken är skriven av traumapsykologen Frida Johansson och ges ut av Gothia Fortbildning