Ordförande och boktips

Ordförande har ordet:


Kära medlemmar i demensföreningen i Kalmar!Vid årsmötet fick jag och styrelsen åter förtroendet

att leda föreningen och dess arbete under 2021,

för vilket jag vill tacka.


Den traditionella höstföreläsningen skjuts av

coronaskäl upp till 2022..     


OBS!

Vi planerar att erbjuda en höstutflykt med Solbussen till Mönsterås torsdagen  den 2 september, 2021. Solbussen utgår från Tichuset på Trädgårdsgatan och vi beräknar att återkomma kl 15:00. Vi gör ett besök hos konstnären Bengt Johansson i Nyebo. Därefter gör vi ett stopp vid den gamla klosterruinen i Kronobäck med en guidning. Sen åker vi vidare till Timmernabben där vi äter lunch. Vi bjuder även på förmiddagskaffe. 

Anmälan sker via telefon 070-341 7172 eller

email evajam.gustafson@gmail.com.


Vi kommer att fortsätta med våra gåvopaket, i år är det södra kommundelen som blir uppvaktade. 


Telefonrådgivningen fortsätter som tidigare 073 0557767.

Även vårt samarbete med Vuxenskolan.

De lokala engagemangen i Pensionärsrådet fortsätter. 


Av portokostnadsskäl kommer vi i fortsättningen att skicka medlemspost via email till de medlemmar som angivit en emailadress. Vi är tacksamma om de medlemmar som har emailadress men inte angivet det informerar oss om det.

Gå in på vår hemsida www.demensforeningenkalmar.se om du har tillgång till dator, ipad eller smarttelefon. Vi lägger in aktuell info och tar gärna emot tips om vad du tycker saknas eller som borde finnas där.


Medlemsavgiften är fortfarande endast 150:- och betalas in på

bankgiro 5676-9870 . År 2022 höjs medlemsavgiften till 200 kronor per år.


Önskar alla en underbar sommar!

Eva Gustafson och styrelsen


                                                              Boktipset!
År 2021


"Innan man vet"

Det här är en gripande självbiografisk berättelse skriven av Elisabeth O Klint. Boken handlar om hennes man Mats som drabbades av ALS och fronttallobsdemens. En skildring av en anhörigs dilemma i kärlek och sorg. Vi får följa författaren genom dagboksanteckningar som gestaltar livet när hennes man blev sjuk i två livshotande sjukdomar utan botemedel. 

Boken kan beställas frå Demensförbundets butik www.demensforbundet.se/butik. Den kostar 150 kr.När kriget är allt du minns”

Handlar om äldre flyktingpatienter som riskerar att utveckla posttraumatisk stress sent i livet och att sjukdomen då misstas för demenssjukdom och vad en demenssjukdom innebär för en traumatiserad person.

De som kom från Uruguay och Chile under sjuttiotalet, Irakkriget på åttiotalet och Bosnien på nittiotalet börjar nu bli äldre. Boken handlar om hur de kan få hjälp. Ett traumaminne är inte vilket minne som helst utan handlar om fruktansvärda minnen från krig och tortyr. Boken visar att man kan bota PTSD även så sent som vid begynnande demens. PTSD är en riskfaktor med ökad risk för demens.

Många i vården tänker inte på PTSD och därför kan symtomen misstas för demens. Det brådskar att ge PTSD behandling till dessa äldre. De utsätt för risk att få fel diagnos och deras risk för demensutveckling är dubbelt så hög. Om dessa äldre inte får hjälp lämnar vi dem till en tillvaro där de till slut bara har sina traumaminnen.

Boken är skriven av traumapsykologen Frida Johansson och ges ut av Gothia Fortbildning


Unga anhöriga berättar

Heter boken som ges uta av Svenskt Demensforum, boken speglar den verlighet unga anhöriga lever i och vilka svårigheter som uppstår när en förälder drabbas av demens. Förutom intervjuer finns råd, tips, fakta och information om vart man vänder sig för att få stöd och hjälp. Boken är skriven av Christina Nemell.

Boken kostar 120 kr kan även laddas ner gratis från Demenscentrums hemsida. 


Glöm allt men inte mig

Det här är en gripande bok om pappa Izzy Young legendaren som upptäckte Bob Dylan och vars Folklore Center i New York utgjorde scen för musiker och poeter. En gripande skildring av hur hårt och skoningslöst demenssjukdomen slår, Men hela tiden finns kärleken där.

Boken är skriven av dottern Philoméne Grandin och ges ut av Albert bonniers förlag eller kan beställas på Adlibris.

Demensföreningens sponsorer 2021  är

Lions Club Kalmar

Lions Club Kalmar)Skälby

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Föreningen stiftelsen Hemmet, Ålem