Styrelsen och kontaktinformation

Styrelsen och kontaktinformation

Kontakta oss gärna, 

Telefon: 073-055 77 67

Mail: demensforeningenkalmar@telia.com

eller demensforeningen@hotmail.com (kassören)


Vill du skänka en gåva eller betala in din medlemsavgift?

Vårt bankgiro 5676-9870 eller swisha 123 076 27 99. 
Ange avsändare och vad betalningen avser.

Eva Gustafson, Ordförande

Pensionär med en bakgrund som universitetsadjunkt. Engagerad i anhörigfrågor. Har varit med i föreningen i 10 år. Även engagerad i Nationellt kompetens center.

Email: evajam.gustafson@gmail.com

Tel: 070-3417172

Gunilla Engström, sekreterare

Pensionär, undersköterska, Varit handledare i arbetslagsutveckling, cirkelledare i vård i livets  slutskede. Har varit med sen starten.

Tel: 0480-20244

Email: engstrom.janne@gmail.com

Rolf Halle, adjungerad

Anhörig, pensionär. Har varit verksam i den grafiska branchen. Anordnar våra resor och är guide på utflyktsmålet 

Email: rolf.s.halle@gmail.com

Tel. 070-8886662

Monika Joelsson, styrelseledamot

Pensionär, anhörig

Email: monica.joelsson@icloud.com

Tel. 073-362 0947


Yvonne Sölvinger, kassör

Email: demensforeningen@hotmail.com

Demenssjuksköterska, telefonrådgivare för demensförbundet

Tel. 070-881 4606

Christina Kennberg

Anhörig, pensionär, specialpedagog. Arbetat som utbildare för skolpersonal som undervisar gravt syndskadade/blinda elever. 

Email: christina.kennberg@gmail.com


Tel: 070-351 3670

Kerstin Andersson


Anhörig, pensionär,    sjuksköterska/universitetsadjunkt. 


Email: kerstin369@hotmail.com

Telefon: 070-5423555

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

CATCHY HEADING HERE


- and a smaller descriptive one here