Styrelsen och kontaktinformation

Styrelsen och kontaktinformation


Kontakta oss gärna !

Vårt telnr är: 073-055 77 67


Mailadress: demensforeningen.kalmar@telia.com


Vill du skänka en gåva eller betala in din medlemsavgift? Vårt bankgiro 5676-9870 eller swisha 123 076 27 99. Ange avsändare och vad betalningen avser.

Eva Gustafson, Ordf.

Pensionär med en bakgrund som universitetsadjunkt. Engagerad i anhörigfrågor. Har varit med i föreningen i 10 år

Email: evajam.gustafson@gmail.com

Tel: 0703417172

Gunilla Engström

Pensionär, undersköterska, Varit cirkelledare i arbetslagsutvecklings slutskede. Har varit med sen starten.

Email: janne.engstrom@telia.com

Tel: 0480-20244

Rolf Halle, sekreterare

Anhörig, pensionär. Har varit verksam i den grafiska branchen.

Email: rolf.halle@telia.com

Tel. 0708886662

Lene Polteg

Pensionär, demenssjuksköterska, diabetessjuksköterska 

Email: Lene.polteg@gmail.com

Tel. 0480-15411

Yvonne Sölvinger

Demenssjuksköterska, telefonrådgivare för demensförbundet

Email: ysolvinger@gmail.com

Tel. 0708814606

Christina Kennberg

Anhörig, pensionär, specialpedagog. Arbetat som utbildare för skolpersonal som undervisar gravt syndskadade/blinda elever. 

Email: christina.kennberg@gmail.com


Tel: 0703513670

Demensföreningens sponsorer 2021  är

Lions Club Kalmar

Lions Club Kalmar)Skälby

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Föreningen stiftelsen Hemmet, Ålem