Hjälpmedel

 Hjälpmedel                                                                                                                                                                              


                                                           Teknik och Demens i Norden Är

                                                           det första projektet där alla fem

                                                           nordiska länderna tillsammans 

                                                           genomfört ett projekt om teknologi och

                                                           demenssjukdomar. Rapporten sammanfattar att teknik kan vara till nytta och att denna kunskap är viktig att sprida. Projektet har även systematiserat till en guide med faktorer som förskrivningsprocessen bör beakta. 

Hjälpmedlen ger stöd och gör den drabbade mer aktiv och självständig och skapar trygghet och att hen känner sig säker. 

De ökar livskvalitén och gör att hen klarar sig längre utan professionell hjälp.


Sammanfattningsvis så kom de fram till följande:

Spetskompetens

Är en viktig förutsättning för att kunna förmedla hälpmedlet och att förskrivaren har god kännedom om de olika stöttande hjälpmedlen vid kognitiv svikt. 


Kontinuitet

Att förskrivaren/förskrivaren är några få personer med god kunskap om den demenssjukes tidigare problem och att de håller kontakt under sjukdomsförloppet och utvärderar hjälpmedlet och förbättrar detinformationöver tid


Information

Det kom upp ett förslag att det skall utarbetas ett informationspaket tidigt i sjukdomsförloppet där man listar vilka hjälpmedel som finns och hur man kan ha hjälp av att använda dem.


Målinriktat

Att möjliggöra och stötta så att den demenssjuke kan fortsätta med sina aktiviteter för att bibehålla en god livskvalité.

Utvärdera familjens situation och se vilka behov den enskilde demenssjuke har. Därför är det nödvändigt att göra en helhetsanalys av familjens aktiviteter för att kunna erbjuda det bästa hjälpmedlet. 


Utvärdering

Bör ske i den demenssjukes hem för att på så sätt stötta personen med kognitiv svikt. Alla familjemedlemmar skall inkluderas i behovsanalysen så att den drabbade känner sig kompetent och behandlas värdigt.


Uppföljning och kontroll

Förskrivaren skall fungera som rådgivare och stötta den demensjuke under sjukdomstiden.


Tidigt i sjukdomsförloppet

Hjälpmedlet skall sättas in så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet och levereras snabbt.


Testa i hemmiljö

Hjälpmedlet skall det testas i den hemmiljö. Och man börjar att använda det i brukarens takt, hens förståelse och behov.

Alla som har kontakt med den demenssjuke skall kunna använda den sjukes hjälpmedel och kunna hjälpa och informer om de glömmer. De mest populära hjälpmedlen i studien var:

Elektronisk kalender Förgätmigej.

Har en ruta där man kan sätta in en bild. Hjälper att hålla reda på dag tid om det är morgon, middag kväll eller natt. 


Talande armbandsur: Om hen har problem att läsa av en vanlig urtavla. Talar om vilken dag det är, tid, morgon, middag, lunch, kväll eller natt. Gör också att den sjuke känner sig självsäker och kompetent. 


Dörrlarm med förbindelse till larmcentral: Om den demenssjuke går ut utan att låsa dörren går ett larm till anhörig eller till larmcentral som meddelar att den hen har gått ut.


Rörelselarm: Noterar när den hen går upp ur sängen och sänder ett larm till anhörigvårdaren att hen är uppe. 


GPS med nödsändare finns som arbandsklocka, mobiltelefon,livrem  eller som sula som läggs i skon. Används till personer som inte längre hittar hem, eller som går iväg och sedan inte vet vart de är. Då kan mottagaren se på sin mobil eller i dator vart hen är. 


Spisvakt: Spis med timer för att undvika brand.


Kaffekokare med timer.


Stödhandtag och badbräda vid badkaret: Stödhandtaget används för att lättare ta sig in och ur badkaret. Likaså var brädan som läggs tvärs över badkaret så att brukaren kan luta sig, och hålla emot in och ur badkaret. 


Röd toalettsits: När han har svårt att sätta sig på toaletten och har svårt att se vart toaletten är. För att undvika att han kissar utanför. 


Elektrisk värmemadrass: När hen har svårt att hålla värmen om natten. Gör det lättare att komma till ro och att somna. 


Komihåg box: Kan monteras vid ytterdörren och laddas med korta meddelanden. T.e.x. om brukaren letar efter sin hustru och trycker på boxen så kan hon ha lämnat ett meddelande att hon är i tvättstugan.


Time timer: Används för att förstå tid. Uret visar den tid som en timme är. En trekant i rött blir mindre efterhand som tiden går På så sätt ger den stöd i att förstå hur lång tid en aktivitet varar. Voisec: Är en liten samtalsknapp där vårdaren kan spela in korta meddelanden. Kan sättas fast med ett kardborreband på ett praktiskt ställe. Då kan brukaren som blir orolig trycka på knappen och höra sin anhöriga säga t.ex. hemtjänsten kommer snart.


Magnet att sätta på diskmaskinen: En med texten "fyll på" och en med texten "plocka in".


Andra praktiska hjälpmedel:

Bildspel på dator.


Telefon med inlagda nummer. Stora tangenter. Bilder istället för nummer. 


Multimedieprogrammet: Ikona


Nyckelhållare med nyckelsnöre.


Papperskalender med post it lappar.


Apodos:  Då hen har problem att hålla

reda på sina läkemedel. Då kommer

medicinen i portionspåsar, med datum

tid och vilka mediciner som finns i påsen

vilket underlättar och ger en bra livskvalité.

Kontakta husläkaren så fixar han detta. Fakturan kommer en gång i månaden.


Hemsida för att ha koll på möten och läkarbesök


Talande fotoalbum


Robotsäl fungerar som husdjur.


Sigvart dagsplanerare
Tallrikar och bestick som stöder självständigt födointag.


I-pod med favoritmusik. Är lugnande, lindrar vid oro och aggressivitet. Får hen att minnas. Ökar livskvalitén.

Kolla här vilken effekt det kan ha. 


Enkla mobiltelefoner med direktuppringning

Hittar du på länken här.
Hos Mentex.se kan du hitta följande:


GPS klocka med GPS larm


GPS bälte/skärp med GPS larm


GPS Smart sole skosulelarm


GPS nyckelring/smycke dosa med larm funktion


Musikbjörn


Påslakan med vätskespärr 


Fotvärmare


Carousel månadsdosett som går att låsa 


Enkel radio med bara en knapp


Minnesbingo


Demensföreningens sponsorer 2021  är

Lions Club Kalmar

Lions Club Kalmar)Skälby

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Föreningen stiftelsen Hemmet, Ålem